LOOS

Bouwkundig

Advies-, Teken- en

Coördinatie Bureau

HOME

PARTICULIEREN

ZAKELIJK

BOUWKEURING

CURRICULUM VITAE

CONTACT

.

 

Wat is een bouwkundige keuring?

 

Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van een woning, het uiteindelijke

bouwkundige rapport geeft u een duidelijk beeld van de staat van de woning. Bij de aankoop van een

woning met Nationale Hypotheek Garantie is een bouwkundige keuring zelfs noodzakelijk. Het

bouwkundige rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto's, wordt in kleur

uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.

 

 

De keuring bevat een beoordeling van de volgende onderdelen:

 

Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.

Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte (alles wat vanaf de kruipruimte zichtbaar is).

Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.

Vochtmetingen m.b.t. houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht.

Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.

Technische staat van dakbedekking en dakconstructie.

Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.

Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.

Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.

Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken.

Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van alle overige sanitaire groepen.

Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.

Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.

Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

 

Tijdens de bouwkundige keuring krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde

zaken. Het bouwkundige keuringsrapport ontvangt u binnen 5 werkdagen na de keuring per post en/of

mail en geeft u inzicht in de staat van uw woning en een kostenraming voor de direct noodzakelijke

kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

 

De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief. Asbest zal worden gemeld indien het

eenvoudig visueel waarneembaar is, de inspectie is echter geen asbestinventarisatie, aanwezigheid

van asbest kunnen wij middels deze inspectie nimmer uitsluiten. Gebreken die na het verwijderen van

wandafwerkingen, aftimmeringen e.d zichtbaar worden vallen buiten de scope van deze visuele

inspectie.

 

 

Kosten:

 

Bouwkundige keuring tot 700m³ bedraagt € 250,- incl. BTW (incl. reiskosten binnen een straal van 50km)

 

Toeslagen:

Panden >700 m³  , prijs per extra 100 m³ € 25,-   incl. BTW

Extra geprinte rapportage per post € 15,-   incl. BTW